Trenere og kusker

Holmestrand og Omegn Travforening

Trenere og kusker i foreningen

Trenere:

Eivind Gravdal

Anders Andersen

Anette Talbot

 

Monte ryttere:

Ingen

 

Kusker:

Eivind Gravdal

Adrian Solberg Akselsen

Jan Inge Drageset

Stein Ivar Kløven

Rune Solberg

Celine Solberg Akselsen

Håkon Johannes Nordland

Roger Hansen

Bengt Solberg

Erik Solberg

Celine Talbot

Kenneth Olafsen

Anders Andersen

Anette Talbot

 

Ponnikusker:

Martine Bersvendsen

Maria Eriksen

Celine Talbot


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus