Styret

Holmestrand og Omegn Travforening

Styret i Holmestrand og Omegn Travforening 2017

Leder: Magnus Taanevig

Nestleder: Morgan Sannes

Sekretær og medlemsansvarlig: Knut Engen

Kasserer: Lise Hjardar

Styremedlem: Stein Ivar Kløven

Vara: Roar B. Johansen og Eivind Gravdal

Følgende personer har roller i travforeningen:

Valgkomite

Steinar Lars

Roger Hansen

Hans Kristina Sørensen

Vara: Jens Kristian Sørensen

 

Revisorer

Petter Irgens Gustafson

Kari-Anne Solberg

 

Løypekomite

Stein Ivar Kløven (leder)

Morgan Sannes (styrets repr.)

Bengt Solberg

Knut Erik Rønningen (grunneier)

 

Ponniutvalg

Tommy Eriksen (kontaktperson)

Thrine Merethe Strøm Andersen

Johanne Kalager

 

Spillansvarlige

Knut Engen

Odd Audun Dahle

 

Webansvarlig

Stig Storhaug

Æresmedlemmer

Ivar Rønningen

Jens Kristian Grønsand

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus