Ponnitrav

Holmestrand og Omegn Travforening

Er du interessert i å lære å kjøre og vite mer om ponnitrav?

Holmestrand og Omegn Travforening, ønsker å se om det er noe interesse, for å eventuelt starte en ponniskole, i Holmestrand. Vi vil ha fokus på ponniens allsidighet og det å kunne håndtere og kjøre ponni, på en forsvarlig måte. Sikkerhet vil stå i fokus.

Ponnitrav er Det Norske Travselskaps satsing på rekrutterende virksomhet blant barn og ungdom. Ponnitravet har gitt travsporten et nytt og spennende ansikt.


Gjennom siste halvdel av 90-tallet ble ponnitrav lansert for fullt i Norge. I løpet av de årene har virksomheten hatt en betydelig utvikling. Flere hundre barn og ponnier er aktive i ponnitravet, og det arrangeres ponniløp over hele landet.


Ponnitrav er et rekrutteringstiltak for travsporten i Norge, og et selvstendig tilbud til barn og unge der kontakten med hesten gir unike muligheter og opplevelser.


De som skal være med i ponnitravet må være medlem i et lokalt travlag.


Et trygt og godt miljø, kombinert med fart og spenning e noe barn og ungdom vil oppleve i ponnitravet. Opplæringen skjer i travlagenes ponnigrupper med utdannede instruktører. Kuskene må være mellom 8 og 21 år for å delta i løp. Kuskene må ha lisens utstedt av DNT. For å få lisens må man bestå en teoretisk og praktisk prøve. Ponnien må være fylt 3 år og ikke eldre enn 18 år. For å bli registrert i DNT må den godkjennes av en ponniinstruktør, være vaksinert, og den kan ha en mankehøyde til og med 148 cm. Ponnier inndeles etter mankehøyde i fire kategorier; A-D. For at kusk eller ponni skal bli godkjent må man delta på treninger i regi av DNT. På ponnitreningene samles ponni interesserte til trening og et hyggelig sosialt samvær.


Vi ønsker alle ponnivenner velkommen til ponnitravet!!


Ponniutvalg i Holmestrand og Omegn Travforening

Tommy Eriksen (kontaktperson)

Thrine Merethe Strøm Andersen

Johanne Kalager

Bildene over er fra Adrian Solberg Akselsen ble Norgesmester på Biri

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus