Trenere og kusker

Holmestrand og Omegn Travforening

Trenere og kusker i foreningen

Trenere:

Eivind Gravdal


Monte ryttere:

Monica Borge

Celine Solberg Akselsen


Kusker:

Eivind Gravdal

Kristian Malmin

Adrian Solberg Akselsen

Jan Inge Drageset

Stein Ivar Kløven

Rune Solberg

Celine Solberg Akselsen

Håkon Johannes Nordland

Roger Hansen

Thorleif Thorup


Ponnikusker:

Johanne Elida Kalager

Silje Kjeldås

Maria Eriksen


Rekrutter:

Solveig Kalager

Martine Bersvendsen


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus